DOMENII DE ACTIVITATE
ALE MEMBRELOR

LIBRIS - libraria St. O. Iosif si libraria Libris
: Brasov, str Mureºenilor nr. 14
: 0268 - 477799, 0268 - 478595
Fax: 0268 - 477798
Email: ,
: http://www.libris.ro

Obiectul de activitate: editarea ºi difuzarea de carte, muzicã ºi filme, precum ºi de alte produse (papetãrie, souveniruri, icoane, postere, CD-uri, DVD-uri, jocuri pentru calculator, produse multimedia, cursuri de limbi strãine etc.).

.

 

Punct de lucru:

 

Librãria “Libris” - Magazinul Star

Str. N. Bãlcescu nr. 62 et. 2, Braºov, 
Tel: 0268/477797
E-mail: librisstar@yahoo.com

.

Librãria online:  www.libris.ro
Tel: 0268 - 477701 Fax: 0372-874.742 
Tel vânzãri online: 0735.LIBRIS (0735.542.747) / 0268-477701 

 


 Înfiinþatã în 25.10.1991, firma LIBRIS a fost clãditã cu multã energie ºi curaj din dorinþa de a crea un loc special, „o casã a cãrþii ºi muzicii”, obiectul principal de activitate fiind editarea ºi difuzarea de carte ºi muzicã, precum ºi vanzarea de alte produse (papetãrie, souveniruri, icoane etc.).
 

LIBRIS ºi-a extins aria de distribuþie pe întreg teritoriul þãrii, având sediul în Librãria “ªt. O. Iosif” din Braºov ºi punct de lucru în magazinul "Star" Braºov.

.
În prezent, LIBRIS colaboreazã cu peste 600 de edituri, case de discuri ºi firme româneºti ºi strãine specializate în distribuþia de carte, muzicã, etc, oferind cititorilor ºi iubitorilor de muzicã zeci de mii de titluri de carte ºi albume muzicale, filme, produse de papetãrie, postere, CD-uri, DVD-uri, dischete, jocuri pentru calculator, produse multimedia, cursuri de limbi strãine, souveniruri, icoane etc.

.
În anul 2009, LIBRIS a lansat pe piaþa comerþului electronic librãria online www.libris.ro, bazându-se pe experienþa ºi know how-ul echipei sale de specialiºti. Site-ul nostru are o ofertã foarte bogatã, actualizatã în timp real, de peste 25.000 tilturi pe stoc. Sistemul de plãþi on-line îndeplineºte toate standardele de securitate iar promptitudinea firmelor de curierat cu care colaborãm satisface ºi cele mai exigente cerinþe.
librãria online www.libris.ro  oferã permanent discounturi, promoþii, concursuri, peste10.000 de titluri la reducere, campanii de fidelizare etc. Newsletter-ul sãptãmânal prezintã noile apariþii editoriale ºi discografice, echipa de creaþie alegând tematici atractive, campanii promoþionale periodice, etc.

.
Începând cu anul 2005, LIBRIS este producãtor de materiale discografice, producþiile LIBRIS înscriindu-se în standardele înalte de calitate impuse de O.R.D.A. iar cele peste 200 de albume lansate sunt incluse în topul vânzãrilor de muzicã pe plan naþional.
În cei aproape 20 de ani de activitate, LIBRIS a oferit clienþilor nu doar servicii de înaltã calitate dar ºi momente speciale prin gãzduirea lansãrilor de carte ºi muzicã, a sesiunilor de autografe, a lecturilor publice etc.

.
LIBRIS:
- este membrã a Camerei de Comerþ ºi Industrie Braºov încã din anul 1995 ºi se regãseºte în Breviarul Agenþilor Economici din anul 2001;
- în anii 2003-2005 ºi 2009 a obþinut Locul I în Topul Firmelor din Judeþul Braºov, acordându-i-se ºi diploma de excelenþã în afaceri în anul 2006, precum ºi Diplomã de excelenþã pentru cei 15 ani de activitate în anul 2006;
- în anii 2007-2008 a obþinut Locul II în Topul Firmelor din Judeþul Braºov, acordându-i-se ºi diploma de excelenþã în anul 2004 pentru clasarea timp de 4 ani în Topul Naþional al Firmelor – faza judeþeanã;
- la cea de-a XVIII-a ediþie a Topului Naþional al Firmelor Private “Top 2009” a obþinut locul 13 în clasamentul pe Domeniu (în funcþie de Cifra de Afaceri) ºi locul 28 în clasamentul pe Domeniu.
- este membrã a Organizaþiei Patronale „AGORA” a Societãþilor pentru Difuzarea Tipãriturilor ºi a altor Bunuri Culturale din România din 12.07.2004;
-  marcã înregistratã la OSIM începând cu anul 2006.


• Proiecte, parteneriate ale firmei
- Începând cu anul 2004 organizeazã "Târgul de Carte si Muzica Braºov" în parteneriat cu Universitatea "Transilvania" Braºov, Primãria Municipiului Braºov ºi Consiliul Judeþean Braºov.
- Festivalul de poezie „Primavara Poetilor” – Braºov – 5 ediþii
- Festivalul concurs „Corona Folk” – Braºov – 2 ediþii
- Proiectul „O zi din Transilvania” („Eines Tages in Siebenbürgen”) în parteneriat cu Primãria din Nürnberg, proiect susþinut de Institutul Cultural Român în perioada 24 – 27 iunie 2009, la Nürnberg, Germania. Proiectul a promovat într-o manierã originalã, atât prin conþinut (artiºti, autori, temã), cât ºi prin formã (prezentare, titlu, ilustrare) o creaþie de mare complexitate - obiceiul de nuntã din Câmpia Transilvaniei.
- Firma susþine valorile autentice ale folclorului românesc promovând artiºti ca: Ioan Bocºa, Dumitru Fãrcaº, Sofia Vicoveanca, Mariana Anghel, Lucia Potra, Oana Lianu, Petricã Mureºan,
- Periodic organizeazã lansãri literare începând cu cãrþi de poezie (Ana Blandiana, Adrian Pãunescu etc.), romane (Mircea Cãrtãrescu, Juan Manuel de Prada, Horia Gârbea,  Gilles Leroy, Guillaume de Fonclare, Andrew Davidson, Joseph Delaney, Julia Navvaro, Eric Frattini, Petru Popescu etc.) cãrþi actuale (Monica Tatoiu, Oreste Teodorescu, Iuliana Marciuc etc.), având onoarea sã gãzduim mari personalitãþi ale culturii naþionale ºi universale.
- De asemenea, este gazda consacratã pentru lansãrile de muzicã ºi sesiunile de autografe ale vedetelor participante la Festivalul Internaþional "Cerbul de Aur". De-a lungul timpului vedete ca: Monica Anghel, Mircea Vintilã, Florin Sãsãrman, Paula Seling, trupa Akcent, Nico, Narcisa Suciu, trupa Spin, Nino D'Angelo, Becky, Giulia, Mihai Trãistariu, Linda, Horia Brenciu etc., au fost prezente în acþiunile organizate de mandanta noastrã.

.
LIBRIS este o prezenþã constantã la târgurile naþionale ºi internaþionale de carte, câºtigând pas cu pas, un loc bine definit în peisajul cultural naþional ºi internaþional. (a se vedea materialele doveditoare atasate) – dãm ca exemplu participarea la Târgul Naþional de Carte ºi Papetarie „Librex” (2001, 2005), Salonul de Carte ºi Presã (2005), Târgul de Carte organizat de Carrefour Braºov, Târgul Înternaþional de Carte Gyor, Ungaria etc.
 

.